ESG

Innowacje na rzecz zrównoważonego rozwoju

Sustanability - GXO Logistics

Zrównoważony rozwój w naszej działalności

Promujemy zagadnienia zrównoważonego rozwoju w naszych działaniach i infrastrukturze korporacyjnej z dwóch powodów. Po pierwsze, jest to dobre dla firmy i jest to właściwy sposób postępowania. Po drugie, dla wielu naszych interesariuszy ważne jest, abyśmy uczestniczyli w przejściu do gospodarki niskoemisyjnej, co oznacza, że traktujemy tę przemianę jeszcze poważniej. Robimy to, współpracując z klientami nad opracowaniem planów działania mających na celu ograniczenie emisji gazów powiązanych z ich łańcuchami dostaw poprzez optymalizację tras dzięki wykorzystaniu najbardziej odpowiednich technologii, konsolidację ładunków i automatyzację procesów.

Najważniejsze wydarzenia

AA (Leader) MSCI ESG Rating

Highly rated ESG Business Practices

ISO14001

ISO certification for environmental management at many GXO facilities

Emisja CO2 generowana przez wózki widłowe

Monitorowanie w magazynach – wprowadzone zostały protokoły natychmiastowych działań korygujących, gdy zostanie stwierdzona taka potrzeba

Narzędzia wielokrotnego użytku

Kitting tools, manufactured by GXO, used for multiple installations of parts in customer operations

Magazyn przyszłości

Zaawansowany ekologicznie, futurystyczny obiekt logistyczny w Wielkiej Brytanii, z amoniakalnymi instalacjami chłodniczymi, zbudowany we współpracy z firmą Nestlé

Recykling towarów zużytych

Miliony komponentów elektronicznych i baterii stanowiących produkty uboczne operacji logistyki zwrotów są corocznie poddawane recyklingowi

Oceny wydajności energetycznej

Wykonywane przed wybraniem magazynów do wynajęcia

Optymalne pakowanie

Wykorzystywanie najbardziej efektywnych rozmiarów kartonów w dystrybucji produktów i opakowań pochodzących z recyklingu, gdy tylko jest to możliwe

Studium przypadku

Współpraca z globalnym klientem w celu osiągnięcia celów środowiskowych, społecznych i dotyczących ładu korporacyjnego

Sytuacja wyjściowa

Kering, renomowana grupa będąca posiadaczem luksusowych marek, dążyła do konsolidacji swoich globalnych operacji logistycznych, jednocześnie optymalizując możliwości wysyłki i magazynowania oraz zwiększając szybkość dostaw. Nowe rozwiązanie musi obejmować nowoczesne centrum realizacji dostaw, z najlepszymi w swojej klasie parametrami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju, aby zapewnić zgodność z zobowiązaniami podejmowanymi przez firmę Kering w zakresie zmniejszenia śladu węglowego w operacjach łańcucha dostaw.

Rozwiązanie

Firma Kering zwróciła się do GXO, swojego wieloletniego partnera logistycznego, o stworzenie od podstaw centrum logistycznego o powierzchni 160 000 metrów kwadratowych we Włoszech. To najnowocześniejsze centrum dystrybucyjne łączy najnowocześniejszą technologię, zaawansowaną automatyzację i liczne funkcje zrównoważonego rozwoju, w tym ulepszone systemy wentylacji, optymalną kontrolę temperatury i wilgotności w pomieszczeniach oraz indywidualnie regulowane oświetlenie. W celu zmniejszenia ilości odpadów opakowaniowych stosowana jest innowacyjna technologia automatycznego pakowania.

Wyniki

  • Projekt lokalizacji spełnia najwyższe standardy dotyczące dobrego samopoczucia w miejscu pracy i jest na dobrej drodze, aby zostać pierwszym magazynem z platynowym certyfikatem LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) w Europie
  • Szacuje się, że sam dachowy system paneli fotowoltaicznych – będący największą tego typu instalacją w Europie – może zmniejszyć emisje CO2 o 7500 ton rocznie
  • Po osiągnięciu pełnych zdolności produkcyjnych, zakład będzie wytwarzał więcej energii niż zużywa, a nadwyżka energii będzie przekazywana do krajowej sieci energetycznej i rozprowadzana do sklepów i biur firmy Kering na terenie całych Włoch

Otrzymuj informacje o
nowościach w logistyce


    Ta strona internetowa jest chroniona za pomocą technologii reCAPTCHA, zgodnie z Polityką prywatności GXO* oraz warunkami korzystania z usług Google.

    Back-to-top